Thẻ võ sinh Aikido là thẻ dùng để chứng thực các bạn là Aikidoka của CLB Aikido Quận 5. Thẻ này cũng dùng để xác minh quá trình tập luyện và thăng đai của võ sinh Aikido Quận 5.